ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Υπηρεσίες

 • Την έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Τις απαιτούμενες μελέτες στατικών, πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές μελέτες, κόμβοι εισόδου-εξόδου

 

Κατασκευή Μεταλλικών κτηρίων / Προκατασκευασμένων κατοικιών

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι:

 

 • Σύνταξη όλων των σχεδίων κατασκευής
 • Την διεκπεραίωση για την έκδοση της Άδειας Δόμησης
 • Την κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανέγερσης των κτηρίων όπως:
 1. Χωματουργικές εργασίες
 2. Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος θεμελίωσης κτηρίου
 3. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού
 4. Επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη των κτηρίων
 5. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού
 6. Επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη του κτηρίου
 7. Κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, εξωτερικών θυρών, στεγάστρων, εσωτερικών εξωστών
 8. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, λείανσης , λειότριψης
 9. Κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 10. Την παράδοση της κατασκευής προς λειτουργία