ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Από το 2009, η εταιρεία ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας. Αναλαμβάνει την μελέτη, σχεδίασης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας.


• Κατασκεύασε εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών πάρκων 100KW έως 200KW για εταιρείες και αγρότες
• Εγκαταστάσεις φωτοβολταικών σταθμών για οικιακούς καταναλωτές σε στέγες από 100W έως 10KW
• Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (Net-metering)
• Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς διασυνδέσεις με την ΔΕΗ για ιδία χρήση
• Αυτόνομα φωτιστικά δρόμων

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

Περισσότερα


Η εταιρεία ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. αναλαμβάνει την μελέτη και τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισεις οποιουδήποτε κτηρίου σύμφωνα με τα παρακάτω:


Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ (πατήστε εδώ)


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Net-metering)

Περισσότερα


Από το 2009, η εταιρεία ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας. Αναλαμβάνει την μελέτη, σχεδίασης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας.


Κατασκεύασε εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών πάρκων 100KW έως 200KW για εταιρείες και αγρότες


Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών για οικιακούς καταναλωτές σε στέγες από 100W έως 10KW


Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (Net-metering)


Αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα χωρίς διασυνδέσεις με την ΔΕΗ για ιδία χρήση


Αυτόνομα φωτιστικά δρόμων


2011-05-10 (37) 2011-06-10 (1) 2011-05-11 (2)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (πατήστε εδώ)


ΑΥΤΌΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ

Περισσότερα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν έχουν καμία σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο.


Η εταιρεία ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. αναλαμβάνει την τοποθέτηση Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών συστημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη σε:


-Εξοχικές κατοικίες (τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, , κ.α.)


-Μόνιμες κατοικίες που δεν μπορούν να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ, εκτός σχεδίου


-Aπομακρυσμένο δίκτυο


-Tεράστιο κόστος σύνδεσης


-Απομακρυσμένες εποχικές


-Tουριστικές επιχειρήσεις


-Kαντίνες


-Camping


-Kαταφύγια


-Kτηνοτροφικές μονάδες


-Γεωργικές εκμεταλλεύσεις


-Ιχθυοκαλλιέργειες


-Σκάφη αναψυχής


-Φωτιστικά δρόμου


-Διαφημιστικές πινακίδες


Ο χρήστης ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απολαμβάνει τα παρακάτω οφέλη από την χρήση του:


– Απαλλαγή από λογαριασμούς ρεύματος δηλαδή από: πάγια, δημοτικά τέλη, φόρους δημοσίου,  αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΗ


– Συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής (black out)


– Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη του κόστους χρήσης εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας


– Απαλλαγή από δαπάνη μεγάλων χρηματικών ποσών για σύνδεση με απομακρυσμένο δίκτυο back-up (σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης για χώρο συνδεδεμένο με ΔΕΗ)


– Δυνατότητα λειτουργίας απομακρυσμένων επιχειρήσεων

         


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (πατήστε εδώ)